Region Midtjylland udbyder indkøb af radiologiske speciallægeydelser til Hospitalsenheden Horsens.

Region Midtjylland ønsker at indkøbe radiologiske speciallægeydelser til Hospitalsenheden i Horsens. 

Formålet med indgåelse af aftaler om udførelse af radiologiske speciallægeydelser er, at Hospitalsenheden Horsens kan sikre den nødvendige kapacitet og flow i billeddiagnostiske beskrivelser til brug for behandling af patienter.

Der indgås aftaler for en 2-årig periode, dels om levering af i alt 30.000 røntgenbeskrivelser (primært knoglerelaterede beskrivelser) fordelt på forskellige delaftaler, dels en option på levering af op til 3.000 MR-beskrivelser. For begge aftaler gælder en option på forlængelse af aftalen med op til 2 år med 1 år ad gangen.

Baggrunden for at indgå aftalerne er, at Hospitalsenheden Horsens aktuelt ikke har tilstrækkeligt med personale til at beskrive de billeder, der tages på Hospitalsenheden Horsens.

På sigt er det dog meningen, at Hospitalsenheden Horsens selv skal løse opgaven. Såfremt Hospitalsenheden Horsens vælger at forlænge aftalerne, indgås disse derfor som rammeaftaler, det vil sige at Hospitalsenheden Horsens har ret, men ikke pligt, til at aftage ydelserne hos den eller de leverandører, der får tildelt opgaven.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Opmærksomheden henledes særligt på følgende forhold:

  1. Både Kontraktbilag 1 (Kravspecifikationen) og Kontraktbilag 2 (Tilbudslisten skal udfyldes).
  2. Modtagne tilbud skal være modtaget hos nedenstående kontaktperson senest 11. februar 2014 kl. 12:00
  3. Eventuelle spørgsmål kan stilles til skriftligt til nedenstående kontaktperson. Spørgsmål skal være modtaget senest 30. januar 2014 kl. 12:00. Spørgsmål besvares hurtigst muligt.

Kontaktperson:
Jan René Simonsen
Økonomisk konsulent
Økonomi og planlægning
Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30 
8700 Horsens
E-mail: Jan.Rene.Simonsen@horsens.rm.dk

Spørgsmål og svar pr. 28. januar 2014:

Spørgsmål og svar pr. 31. januar 2014:

 


  • Publiceret: 20.01.2014.
  • Revideret: 31.01.2014.