Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-fryseskabe til Region Midtjylland.

Udbuddet er ANNULLERET den 3. april 2014.  Nyt udbud vil blive offentliggjort  i nærmeste fremtid.Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-fryseskabe.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Rammeaftalen er gældende for hele Region Midtjylland og omhandler køb af labo-ratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-fryseskabe inkl. levering, opstilling og tilslutning.

Rammeaftalen har endvidere til formål at ekvipere Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i kontraktbilag 4.


Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2014/S 037-060713:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 12. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 26. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 27. marts 2014:

 


  • Publiceret: 21.02.2014.
  • Revideret: 27.03.2014.