I forbindelse med forestående udbudsproces vedrørende udbud af flytteservice ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikation og tilbudsliste.

Region Midtjylland udbyder i efteråret 2014 udbud vedr. levering af flytteservice.

I forbindelse med at Aarhus Universitetshospital samles under ét tag i Det Nye Universitetshospital i Skejby, Aarhus N. sker der i de kommende år en omfattende flytning af de eksisterende hospitalsafdelinger på henholdsvis Nørrebrogade, Aarhus, Tage-Hansens Gade, Aarhus og P.P. Ørums Gade, Aarhus.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af det foreløbige materiale.

Vi indbyder alle potentielle leverandører til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer. Besvarelserne bedes indeholde uddybende forklaringer.

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet af udbudsafdelingen.

Vi vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning ændringer i det pågældende materiale.

Høringsmaterialet består af:

Høringssvar bedes fremsendt til:

jeppe.pedersen@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefaltet: Høring af udbud af flytteservice.

Høringssvaret bedes henvise til hvilket afsnit i materialet kommentaren vedrører.

Høringssvaret skal være regionen i hænde senest fredag den 3. oktober 2014 kl. 12.00.

Endvidere ønsker Region Midtjylland at invitere interesserede leverandører til dialogmøder, hvor der kan gives mundtlig feedback og input på de skitserede mindstekrav og tilbudslisten.

Dialogmøderne afholdes enkeltvist med de interesserede leverandører og vil finde sted mandag den 6. oktober 2014 mellem kl. 09.00-15.30 og onsdag d. 8. oktober 2014 mellem kl. 09.00-15.30 på Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.

Tilmelding til dialogmøder skal ske til jeppe.pedersen@stab.rm.dk. Der bedes anført antal deltagere samt ønske til dato.

Frist for tilmelding til dialogmøder er onsdag den 1. oktober 2014 kl. 12.00.

Nærmere info vedrørende mødelokale og mødetid fremsendes til de deltagende leverandører efter tilmeldingsfristen onsdag den 1. oktober 2014.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i tilbudsperioden.


  • Publiceret: 24.09.2014
  • Revideret: