I forbindelse med forestående udbudsproces vedrørende operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikation og tilbudsliste.

Region Midtjylland forventer i sommeren 2014 at udbyde rammeaftale på operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af de udarbejdede produktkrav samt tilbudslister.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå materialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller bør-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt.

Høringsmaterialet består af:

  • Kravspecifikationer med en række mindstekrav (krav som skal opfyldes) og bør-krav (konkurrenceparametre). Kravspecifikationen er opdelt i 12 delaftaler.
    Der er oplistet en række generelle krav, som er gældende for alle delaftaler, samt en række krav, som er gældende for hver enkelt delaftale.
  • Tilbudslisterne til de enkelte delaftaler, her skal bemærkes, at det estimerede årsforbrug/stk. først vil blive oplyst ved offentliggørelse.
    Såfremt delaftalerne er opdelt uhensigtsmæssigt, bedes I gøre Region Midtjylland opmærksom herpå.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, men brugergruppen vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet kan downloades her:

Høringssvar:
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: hanne.arensbach@stab.rm.dk  og jettehvid.sorensen@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: "Udbud af Operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde"

Frist:
Høringssvar skal være regionen i hænde senest onsdag den 18. juni 2014 kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 10.06.2014.
  • Revideret: