I forbindelse med forestående udbudsproces ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikationen og tilbudslisten vedrørende udbud af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention.

Region Midtjylland forventer i sommeren/efteråret 2014 at udbyde rammeaftale på produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention. Udbuddet omfatter følgende produktgrupper, som anvendes på tværs af CT- og ultralydsområdet: Drænage katetre, konnektorer, fikseringstape, guidewires samt special kanyler og biopsinåle.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en skriftlig høring af de udarbejdede produktkrav.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller bør-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvist til det aktuelle punkt.

Høringsmaterialet består af:

  • Kravspecifikationer med en række mindstekrav (Krav som skal opfyldes) og bør-krav (konkurrenceparametre). Kravspecifikationen er opdelt i ni delaftaler.
    Der er oplistet en række generelle krav, som er gældende for alle delaftaler, samt en række krav, som er gældende for hver enkelt delaftale. (I alt ti regneark)
  • Tilbudslisterne til de enkelte delaftaler. Det skal bemærkes, at det estimerede årsforbrug /stk. først vil blive oplyst ved offentliggørelse.
    Såfremt delaftalerne er opdelt uhensigtsmæssigt, bedes I gøre Region  Midtjylland opmærksom herpå.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, men brugergruppen vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet kan downloades her:

Høringssvar:
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Ebbe.soerensen@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af produkter til CT- og ultralydsvejledt intervention”

Frist:
Høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 6. juni 2014 kl. 12:00.


  • Publiceret: 20.05.2014.
  • Revideret: