I forbindelse med forestående udbudsproces ønsker Region Midtjylland kommentarer og spørgsmål til kravspecifikationen og tilbudslisten vedrørende udbud af skulderproteser.

Region Midtjylland forventer i foråret/sommeren 2014 at udbyde rammeaftale på skulderproteser.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud på grund af uhensigtsmæssige krav, har Region Midtjylland valgt at lave en høring af de udarbejdede produktkrav.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder. Besvarelserne må meget gerne indeholde uddybende forklaringer. Såfremt høringssvar vedrører et bestemt mindstekrav eller bør-krav i høringsmaterialet, bedes der venligst henvises til det aktuelle punkt.

Høringsmaterialet består af:

  • Kravspecifikationer med en række mindstekrav (krav som skal opfyldes) og bør-krav (konkurrenceparametre). Kravspecifikationen er opdelt i tre delaftaler. Der er oplistet en række generelle krav, som er gældende for alle delaftaler, samt en række krav, som er gældende for hver enkelt delaftale. (I alt fire regneark)
  • Tilbudslisterne til de enkelte delaftaler. Tilbudslisterne er opdelt i tre regneark. I første regneark er de protesekomponenter, som skal tilbydes, oplistet. I andet regneark skal sortimentet for disse protesekomponenter specificeres. I tredje regneark har ordregiver præciseret et yderligere sortiment, som kan tilbydes.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af dette udbud. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål, men brugergruppen vil vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i materialet.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.

Høringsmaterialet består af:

Høringssvar
Skriftlige høringssvar bedes fremsendt til: Ebbe.soerensen@stab.rm.dk  

Angiv venligst i emnefeltet: ”Udbud af skulderproteser”.

Frist
Høringssvar skal være regionen i hænde senest fredag den 14. marts 2014  kl. 12.00.

 


  • Publiceret: 28.02.2014.
  • Revideret: