Region Midtjylland inviterer hermed potentielle tilbudsgivere til at give tilbud på en analyse af tre telemedicinske løsninger til Region Midtjylland (prækvalifikation)

Baggrund
Styregruppen for Telemedicin i Region Midtjylland ønsker at analysere de tekniske løsninger i tre telemedicinske projekter i regionen. De telemedicinske projekter arbejder med at udvikle teknologiske løsninger til opsamling af helbredsdata fra hjemmemonitering. Det vurderes, at kontraktværdien på den samlede opgave er under tærskelværdien for annonceringspligt jf. tilbudsloven. Tilbudsindhentningen er således ikke reguleret af tilbudslovens regler.

Analysen skal opsamle erfaringer fra de tre projekter, bl.a. som input til, hvilke krav der skal stilles til en fælles løsning for opsamling af helbredsdata i Region Midtjylland. Analysen skal ikke omfatte vurdering af de enkelte devices, såsom blodtryksmåler, pulsmåler og saturationsmåler.
De tre projekter er skabt med vidt forskellige formål og løser forskellige behov indenfor telemedicin. De tre tekniske løsninger vil tilsammen kunne give værdifuld viden om hvilke krav, der bør stilles til en fremtidig fælles løsning.
 
Styregruppen for Telemedicin ønsker en analyse, der med udgangspunkt i nedenstående punkter, belyser de tre løsninger. Styregruppen for Telemedicin modtager gerne forslag til andre måder at løse opgaven på. Den endelige udformning skal afklares med Center for Telemedicin i Region Midtjylland.

Tryk her for at se hele beskrivelsen

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af tilbud/anmodning om deltagelse er torsdag den 1. maj 2014.

Adresse for modtagelse af tilbud/anmodning om deltagelse:
Region Midtjylland
Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Att.: Mette Sejr Markert/Britta Ravn

Yderligere information kan fås hos:
Region Midtjylland 
Center for Telemedicin
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N.
Mette Sejr Markert, e-mail: mette.markert@stab.rm.dk, tlf. 2497 4266 eller
Britta Ravn, e-mail: britta.ravn@stab.rm.dk, tlf. 2342 6734.


  • Publiceret: 22.04.2014.
  • Revideret: