Regionshospitalet Randers ønsker at indkøbe 22 rumdækkende elektrisk loftliftesystem med tilbehør til nyt sengeafsnit og ved CT-scanner i forbindelse med færdiggørelsen af nyt akutmodtagelse. Ordre indeholder projektering, montering og instruktion af loftlifte-system.

Indkøb af loftlifte til Regionshospitalet Randers, Ny akutmodtagelse fase 2

Regionshospitalet Randers ønsker at indkøbe 22 rumdækkende elektrisk loftliftesystem med tilbehør til nyt sengeafsnit og ved CT-scanner i forbindelse med færdiggørelsen af nyt akutmodtagelse. Ordre indeholder projektering, montering og instruktion af loftlifte-system.

Optioner (indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomi)
Integreret vægtmodul. Optionen skal kunne tilkøbes i op til 1 år efter godkendt afleveringsforretning.

Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med de kliniske afdelinger og serviceafdeling det mest økonomisk fordelagtige tilbud under hensyntagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier)

  • Funktionalitet 30 %
  • Kvalitet 30 %
  • Pris 40 %

Funktioner og kvalitet der vægtes særlig højt er angivet i tilbudsbeskrivelsen med ”*”.

Som kontraktgrundlag for indkøb og udførende arbejder anvendes AB92.

Tilbuddet skal vedlægges:

  • Underskrevet tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige
  • Udfyldt tilbudsliste
  • Besvarelser af kravspecifikation

Udfyldt skema med generelle oplysninger om tilbudsgiver

Tilbuddet skal være gældende i 3 måneder efter Tilbudsfristen
Tilbud skal afleveres elektronisk

Installation og afleveringsforretning
Projektering og aflevering af bidrag til hovedprojekt skal forventes at pågå i april.
Installation af skinnesystem forventes efterår 2015 med endelige installation og aflevering i april 2016.

Endelig afleveringsforretning sker når samlet system er installeret, afprøvet på det konkrete installationssted, og efter 4 ugers fejlfri drift fra underskrevet overdragelse til Ordregiver.

Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter der kan downloades her

Spørgsmål/svar
Eventuelle spørgsmål til udbuddet skal rettes skriftligt til nedenstående kontaktperson. Spørgsmål være stillet til besvarelse senest den 24. marts 2014. Svar i anonymiseret form vil være tilgængelig på www.udbud.rm.dk den 27. marts.

Tilbudsfrist og adresseoplysninger
Tilbudsfrist er torsdag den 2. april 2014 kl. 12.00.

Tilbud sendes elektronisk til:
Regionhospitalet Randers, Projektleder Jacob Pedersen – mail: jacopede@rm.dk  

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 26. marts 2014:

 


  • Publiceret: 19.03.2014.
  • Revideret: 26.03.2014.