Region Midtjylland inviterer herved interesserede ansøgere til at ansøge om deltagelse i udbud af indkøb af automatiseret 24-7 laboratorium til Region Midtjylland (prækvalifikation). Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog.

Region Midtjylland ønsker at indkøbe et automatiseret 24-7 laboratorium i forbindelse med Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) på Aarhus Universitetshospital (AUH) flytning til nye lokaler på DNU (Det Nye Universitetshospital).

Her vil KBA bestå af et laboratorium samt 5 prøvetagningsambulatorier. I laboratoriet vil der være et laboratorium med 24/7 betjening (24-7 lab) samt en række speciallaboratorier (bl.a. laboratorier for immunosuppresiva, tumormarkører, speciel endokrinologi, allergi og autoimmunitet, fæcesundersøgelser, vitaminer, speciel koagulation, speciel hæmatologi, biokemisk molekylærbiologi samt psykofarmaka og misbrugsstoffer).

I tilslutning til hospitalets fælles akutmodtagelse forventes etableret et mindre akutlaboratorium, der skal analysere prøver fra patienter, hvor der er krav om meget kort svartid (»fuldblodslaboratoriet«) med meget korte svartider (forventet 10-20 min.)

Al prøvetransport fra AUHs afsnit til hovedlaboratoriet vil forventes at foregå med rørpost.

KBA vil herudover via en transportordning modtage prøver fra praktiserende læger i hospitalets optageområde samt prøver fra andre hospitaler.

Laboratoriets arealer er fordelt på 2 etager, hvor 24-7 lab vil være placeret på 3. etage sammen med 2 speciallaboratorier, mens øvrige speciallaboratorier, ambulatoriefunktioner og forskning vil være placeret på 2. etage.

Afdelingens arealer bestå af nybygninger. Udflytningen fra de gamle laboratorier vil ske i flere omgang.”

EU-udbud nr. 2014/S 047-078390:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Supplerende oplysninger pr. 21. marts 2014:

  • Udsættelse af tidspunkt for offentliggørelse af mødereferat af informationsmøde den 18. marts 2014
    • Ordregiver udsætter fristen for offentliggørelse af mødereferat. Mødereferatet skulle i henhold til prækvalifikationsbetingelsernes punkt 1.7 offentliggøres den 21. marts 2014.
    • Ordregiver forventer at kunne offentliggøre endeligt mødereferat senest 25. marts 2014 senest kl. 14.00.

Supplerende oplysninger pr. 25. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 28. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 3. april 2014:

Spørgsmål og svar samt yderligere materiale pr. 4. april 2014:

 


  • Publiceret: 07.03.2014.
  • Revideret: 04.04.2014.