Region Midtjylland udbyder indkøb af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland.

Nærværende udbud omfatter indkøb af defibrillatorer/monitorer og tilhørende IT-modtagesystemer til Region Midtjylland.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud af en vareindkøbskontrakt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet).

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2014/S 024-037570:

Supplerende materiale pr. 13. februar 2014:

 • Kontraktbilag 4 - Spørgsmål og svar (skabelon) - er dags dato uploaded ovenfor

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 26. februar 2014:

 • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 59 kb)
 • Udkast til kontrakt er dags dato udskiftet ovenfor med ny version
 • Kontaktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor med ny version
 • Kontaktbilag 2 - Løsningsbeskrivelse - er dags dato udskiftet ovenfor med ny version

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 19. marts 2014:

 • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 95 kb)
 • Udbudsbetingelserne - er dags dato udskiftet ovenfor med en ny version
 • Kontaktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor med ny version
 • Kontaktbilag 2 - Løsningsbeskrivelse - er dags dato udskiftet ovenfor med ny version
 • Kontraktbilag 7 - Udkast til aftale om service og vedligehold - er dags dato udskiftet ovenfor med ny version

Ordregiver har lavet mindre ikke-væsentlige rettelser til udbudsmaterialet. Da der er tale om mindre præciserende ændringer, så ændres tilbudsfristen ikke.

Såfremt potentielle tilbudsgivere har behov for at fristen for afgivelse af tilbud udsættes, så bedes de rette henvendelse til ordregiver hurtigst muligt.

NB! Bemærk venligst at kontraktbilag 4 indeholder spørgsmål/svar på såvel spørgsmål/svar runde 1 og 2

Supplerende oplysninger pr. 25. marts 2014:

 


 • Publiceret: 04.02.2014.
 • Revideret: 25.03.2014.