Region Midtjylland udbyder drift af lægepraksis.

Region Midtjylland har i en længere periode haft vanskeligt ved at afhænde ydernumre for praktiserende læger i områder af regionen. I Lemvig og Balling har regionen gennem længere tid forsøgt at skaffe en læge, og i Sunds har det helt aktuelt ikke været muligt for de afgående læger at sælge ydernummeret.

Derfor udbyder Region Midtjylland nu driften af lægepraksis i de tre områder på ændrede vilkår. Der ønskes bud på driften af lægepraksis, hvor tilbudsgiver modtager fast betaling pr. tilmeldt patient pr. år.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Yderligere materiale pr. 25. september 2014:

  • Der er uploaded yderligere et bilag 6 - Medarbejderoplysninger, Sunds - ovenfor

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 1. oktober 2014:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 2. oktober 2014:

Spørgsmål og svar pr. 9. oktober 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 20. oktober 2014:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 21. oktober 2014:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 24. oktober 2014:

Spørgsmål og svar pr. 28. oktober 2014:

 


  • Publiceret: 25.09.2014.
  • Revideret: 28.10.2014.