Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme på 125,4 mio. kr. i 2014-15 og med option på yderligere leasingramme på 100 mio. kr. i 2014-15.

Region Midtjylland inviterer herved interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af en finansiel leasingramme på 125,4 mio. kr. i 2014-15 og med option på yderligere leasingramme på 100 mio. kr. i 2014-15.

Ved begrebet finansiel leasing henvises der til Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse vedrørende udbud af finansiel leasing af 8. juni 2006, hvori der står:

"Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor et leasingselskab indtræder mellem sælger og bruger med det formål at finansiere brugers udnyttelse af det pågældende gode."

Udbuddet vedrører en rammeaftale og gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsdirektivet .

EU-udbud 2014/S 018-027860:

Frist:
Tilbudsfristen er den 5. marts 2014 kl. 12:00


  • Publiceret: 23.01.2014.
  • Revideret: 27.01.2014.