EU-udbud 2014/S 163-291817, Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer. Hospitalsenheden Horsens, Centrallaboratoriet ønsker en samlet automatiseret hæmatologiløsning, der i fremtiden kan håndtere prøver til hæmatologi, og samti-dig kan opfylde de fremtidige krav til repertoire, analysemængde og svartider.

EU-udbud 2014/S 163-291817, Hæmatologiudstyr med tilhørende udstyrsafhængige forbrugsvarer.

Hospitalsenheden Horsens, Centrallaboratoriet ønsker en samlet automatiseret hæmatologiløsning, der i fremtiden kan håndtere prøver til hæmatologi, og samti-dig kan opfylde de fremtidige krav til repertoire, analysemængde og svartider.

For yderligere information om udbyddet henvises der til udbudsmaterialet.

Det samlede udbudsmateriale kan downloades her:

Revideret udkast til kontrakt er uploaded 12.09.2014, ændringerne i kontrakten går alene på ansvarsbegrænsning ifm. bod, og er indføjet i punkterne 12.5.1, 18.3 og 21.4.


Spørgsmål og svar

Tilbudsfrist:
Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.00


  • Publiceret: 27.08.2014
  • Revideret: 26.09.2014