Region Midtjylland udbyder indkøb og leje af kaffemaskiner og kaffeautomater til samtlige regionens hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Udbuddet vedrører indkøb og leje af kaffemaskiner og til samtlige regionens hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Region Nordjylland og  Region Hovedstaden deltager i dette udbud på en option, hvor der i rammeaftalens løbetid er ret men ikke pligt til at tilslutte sig rammeaftalen.

Der udbydes i alt 2 delaftaler, jf. Kontraktbilag 2.

Rammeaftalen har endvidere til formål at udstyre Det nye Universitetshospital i Aarhus (herefter DNU) med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til DNU er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i Kontraktbilag 3.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2014/S 175-308636:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 2. oktober 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 9. oktober 2014:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 155 kb)
  • Udkast til kontrakt delaftale 2 - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1-8 delaftale 1-8 - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Kontraktbilag 1 kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 20. oktober 2014:

 


  • Publiceret: 12.09.2014.
  • Revideret: 20.10.2014.