Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på ud-bud af kontrakter om kanylebokse.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af kontrakter om kanylebokse.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler som ses i det nedenstående. Der vælges én leverandør pr. delaftale.

Mængder og omfang vedrørende de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2 og Udbudsbilag 12. I Udbudsbilag 12 fremgår styk-, brutto- og nettoforbruget fra 2012 opgjort pr. størrelse, mens det estimerede nettoforbrug på de enkelte delaftaler fremgår af Kontraktbilag 2.

Delaftalerne er opdelt efter funktion. Delaftale 1 omfatter kanylebokse til bortskaf-felse af almindelige størrelser kanyler og stikkende affald på hospitaler og instituti-oner i regionen. Delaftale 2 tilgodeser et behov for en mindre kanyleboks som også kan anvendes ved patientbesøg udenfor hospitalerne. Delaftale 3 dækker et behov for bortskaffelse af langt og stikkende affald på op til 45 cm som ikke ville kunne bortskaffes i almindelige kanylebokse.

For beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende rammeaftaler om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud 2014/S 046-076812:

Spørgsmål og svar, udbudspræsentation samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 17. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt revideret udbudsmateriale pr. 20. marts 2014:

  • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 22 kb)
  • Udbudsbilagene - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor
  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor 
  • Kontraktbilag 2 - Tilbudsliste - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor 

Spørgsmål og svar samt revideret udbudsmateriale pr. 4. april 2014:

Revideret udbudsmateriale pr. 9. april 2014:

  • Rettelsesblad 3 (Pdf, 64 kb) 
  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 10. april 2014:

 


  • Publiceret: 06.03.2014.
  • Revideret: 10.04.2014.