Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe, køle-fryseskabe og ultra lavtemperatur frysere.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe, køle-fryseskabe og ultra lavtemperatur frysere.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud 2014/S 142-254574:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar pr. 8. august 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 22. august 2014:

Spørgsmål og svar pr. 25. august 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 27. august 2014:

  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikationen - er dags dato udskiftet ovenfor
  • Tilbudsgivere kan frit vælge imellem at benytte den nye version af kravspecifikationen af den 17.08.14 som den tidligere version. Der er ikke nogen nye oplysninger med den nye version af kravspecifikationen. Denne er kun ment som et redskab til at gøre tilbudsgivningen nemmere. Såfremt man ønsker at benytte den gamle version, kan de nye bør-krav, som blev offentliggjort i spørgsmål/svar-perioden, indsættes på et bilag for sig.

  • Publiceret: 28.07.2014.
  • Revideret: 27.08.2014.