Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af lagerautomater.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af lagerautomater.

Baggrunden for udbuddet er, at der i forbindelse med udbygningen af Aarhus Universitetshospital (AUH) i tilknytning til servicebygningen er planlagt opført nye lagerarealer til lagring, pluk og pakning af rene og sterile forbrugsvarer til afdelinger og sterilcentral på AUH.

Lagerbygningen står klar i juli 2014 og skal derefter klargøres til drift i okto-ber/november 2014. Herefter vil der successivt bliver indflyttet afdelinger og tilhørende varesortimenter i det nye lager.

Region Midtjylland udbyder derfor 4 lagerautomater, inkl.:

  • Nødvendigt og relevant fysisk udstyr til opbevaring og varebevægelse i au-tomaten, inklusiv hylder/skuffer og ruminddelere
  • IT-system (hardware og software) til automaterne, med integration til or-dregivers SAP
  • Nødvendig og relevant hardware til betjening, eksempelvis skærm, server, scanner, labelprinter
  • Uddannelse/instruktion af brugere
  • Service

Automaterne skal være ens og opstilles parvis.

For uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, se Kontraktbilag 1, kravspecifikation.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig kontrakt om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.
 
EU-udbud 2014/S 108-189790:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt supplerende oplysninger pr. 17. juni 2014:

Spørgsmål og svar pr. 30. juni 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelsesblad nr. 1 af 9. juli 2014:

 


  • Publiceret: 06.06.2014.
  • Revideret: 09.07.2014.