Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af personlige ygiejneartikler og geler.

Region Midtjylland og Region Nordjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af personlige ygiejneartikler og geler.

Endvidere er Region Syddanmark ordregiver for så vidt angår vareområde 3, geler. Det bemærkes i den forbindelse, at vareområde 3 for Region Syddanmarks vedkommende er ikke-eksklusiv, hvorfor Region Syddanmark er berettiget til at aftage (del)aftalens produkter fra andre leverandører, herunder at bringe sådanne produkter særskilt i udbud.

Det forventede årlige forbrug er samlet 9.500.000 kr. Se yderligere under pkt. 1.21.1 i udbudsmaterialet.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se ‎Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en offentlig rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

EU-udbud 2014/S 052-086518

Hent udbudsmaterialet herunder:

Supplerende oplysninger pr. 19. marts 2014:

 • Udbudspræsentation
  Region Midtjylland afholder udbudspræsentation fredag den 21. marts 2014 kl. 9.00-11.00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 16, ref. pkt. 1.8 i udbudsbetingelserne.

  Beklager den manglende oplysning i udbudsbetingelserne omkring tidspunktet.

Supplerende materiale pr. 21. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 27. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 1. april 2014:

Supplerende oplysninger pr. 3. april 2014:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 10. april 2014:

 • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 152 kb)
 • Supplerende bekendtgørelse, TED (Pdf, 64 kb)
 • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor
 • Udbudsbilag nr. 12 er dags dato tilføjet under udbudsmaterialet ovenfor
 • Udbudsbilag nr. 13 er dags dato tilføjet under udbudsmaterialet ovenfor

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 16. april 2014:

Spørgsmål og svar pr. 22. april 2014:

Ordregiver har nu svaret på samtlige indkomne spørgsmål

Rettelse til udbudsmaterialet pr. 24. april 2014:

 • Der er uploaded nyt kontraktbilag 7 - Indeståelseserkæring - ovenfor, da den først offentliggjorte desværre var låst for udfyldelse - beklager

 • Publiceret: 14.03.2014.
 • Revideret: 24.04.2014.