I forbindelse med opførelsen af nyt Akutcenter Viborg og ombygning af eksisterende bygninger udbyder Regionshospitalet Viborg byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for Delprojekt 2 (DP2), Akutcenter Viborg omfattende 23.600 m2 nybyggeri samt 6.100 m2 ombygning, som skal opføres i perioden maj 2015 til medio 2017. Projektet har et entreprisebudget på 405 mio. kr.

I forbindelse med opførelsen af nyt Akutcenter Viborg og ombygning af eksisterende bygninger udbyder Regionshospitalet Viborg byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for Delprojekt 2 (DP2), Akutcenter Viborg omfattende 23.600 m2 nybyggeri samt 6.100 m2 ombygning, som skal opføres i perioden maj 2015 til medio 2017. Projektet har et entreprisebudget på 405 mio. kr.

Der er herudover option på byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for ombygning af yderligere 29.600 m2 i det eksisterende hospital, som skal ombygges i perioden 2015-2018 med et entreprisebudget på ca. 160 mio. kr. Hospitalet skal være i fuld produktion under byggeriet og ombygningen, hvilket fordrer en stærk styring og planlægning ved gennemførelse af projektet.

Totalrådgiver på projektet er et konsortium, Projektgruppen Viborg, bestående af Midtconsult, Sweco, WSP og Aart.

Som bygherrerådgiver er tilknyttet Arkitema og MOE A/S, i dette udbud repræsenteret ved Thomas Simoni, MOE.

Byggeledelsen skal minimum bestå af en byggeleder og en byggelederassistent med dokumenteret erfaring på opgaver med tilsvarende kompleksitet. Der vil ikke blive tålt udskiftning af nøglemedarbejdere under opgaveforløbet. Byggeledelsen skal være til stede på byggepladsen dagligt indenfor normal arbejdstid.

Opførelsen af det nye Akutcenter er en kompleks og udfordrende proces. Bygningen er teknisk kompleks med højt ambitionsniveau og byggegrunden er kompakt med store niveauforskelle og med vanskelige plads- og adgangsforhold. Der arbejdes med et højt niveau af digitalisering i projektet og bygherren ønsker en byggeledelse med kompetencer indenfor udnyttelse af BIM og lokationsbaseret planlægning. Der skal arbejdes med en høj grad af digital kommunikation, herunder også med fagtilsynet, ligesom byggeledelsen skal medvirke aktivt til et åbent dialogforløb med naboer etc. og bidrage til et generelt højt informationsniveau overfor interessenter.

Byggeopgaven udbydes i fagentrepriser. Der er endvidere en væsentlig bygherreleverance af medicoteknik, teknisk udstyr, IT og sundheds-IT som skal koordineres i forhold til det øvrige arbejde. Byggeledelsen forudsættes at indgå aktivt i denne koordinering.

Byggeledelsen skal endvidere indgå aktivt i styring og koordination af snitfladerne omkring rokadeplanen, hvor bygherre nedsætter en styregruppe for den interne koordination af opgaven. Den koordinerende rokade/flyttegruppe skal i samspil med byggelederen tilrettelægge de samlede opgaver omkring

  • nedlukning af en afdeling før flytning 
  • klargørende af modtagende lokalitet til ny bruger – rengøring/udstyr/test
  • flytning af afdelingen, udstyr, inventar, IT, testetc.
  • ombygning af de nu rømmede arealer, med minimum påvirkning af omliggende områder
  • rengøring i områder påvirket under byggearbejdet
  • klargørende af modtagende lokalitet til ny bruger – slutrengøring
  • flytning af afdelingen, udstyr, inventar, IT /test
  • etc…

Det er således nødvendigt, at byggelederen besidder stærke koordineringsevner for at styre byggepladsen og i særdeleshed ombygningsopgaven, hvor en tidsmæssig meget præcis styring er nødvendig for at sikre hospitalets fulde drift i ombygningsperioden.

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal indgå i et samarbejde med Regionens HR-stab for arbejdsmiljø og følge den foreliggende Arbejdsmiljøpolitik. Der skal foretages daglige sikkerhedsronderinger og gennemføres kampagner med det formål at minimere antallet af arbejdsskader ved byggeriet. Målsætningen er at antallet af arbejdsskader kommer under 50 % af landsgennemsnittet.

EU-udbudsnummer 2014/S 129-231033:

Supplerende oplysninger pr. 28. juli 2014:

 


  • Publiceret: 11.07.2014.
  • Revideret: 28.07.2014.