Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer til hele Blodcenter Midt.

EU-udbud nr. 2014/S 066-112477

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af Blodtypeserologisk udstyr med tilhørende forbrugsvarer til hele Blodcenter Midt.

Der ønskes en 4-årig rammeaftale på analyseudstyr. Der ønskes endvidere en rammeaftale på tilhørende forbrugsvarer i apparaturernes forventede levetid.

Udbuddet indeholder to løsningsforslag (sideordnede tilbud):

  • Løsning 1: En kombination af søjleagglutinationsteknik og mikrotiterplader.

Eller

  • Løsning 2: udelukkende søjleagglutinationsteknik.

For yderligere information om opdelingen i de to løsningsforslag henvises til punkt 1.10.1 i udbudsbetingelserne.

For uddybende beskrivelse af de udbudte produkter, se Kontraktbilag 1, kravspecifikation.

Hent udbudsmaterialet herunder:
Udbudsbetingelser og bilag:

Kontakt og bilag:

 


• Publiceret: 04.04.2014.
• Revideret: