Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af skylledekontaminatorer.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af skylledekontaminatorer.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Rammeaftalen er gældende for hele Region Midtjylland og omhandler køb af skylledekontaminatorer inkl. levering og opstilling og tilslutning.

Rammeaftalen har endvidere til formål at udstyre Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i kontraktbilag 4.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2014/S 049-081363:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 13. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 24. marts 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 4. april 2014:

 


  • Publiceret: 11.03.2014.
  • Revideret: 04.04.2014.