Region Midtjylland udbyder indkøb og montering af stationære patientlifte og sejl til samtlige Region Midtjyllands hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Udbuddet vedrører indkøb og montering af stationære patientlifte og sejl til samtlige Region Midtjyllands hospitalsenheder og institutioner, herunder selvejende institutioner.

Region Hovedstaden deltager i dette udbud på en option, hvor der i rammeaftalens løbetid er ret men ikke pligt til at tilslutte sig rammeaftalen.

Der udbydes i alt 5 delaftaler, jf. Kontraktbilag 2.

Rammeaftalen har endvidere til formål at udstyre Det nye Universitetshospital i Aarhus (herefter DNU) med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til DNU er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i Kontraktbilag 3.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud.

EU-udbud 2014/S 142-254432:

Hent udbudsmaterialet herunder:

Spørgsmål og svar samt rettelser pr. 15. august 2014:

Spørgsmål og svar samt rettelser til udbudsmaterialet pr. 28. august 2014:

 • Anonymiserede spørgsmål og svar (Pdf, 148 kb)
 • Rettelsesblad (Pdf, 22 kb)
 • Udkast til kontrakt, delaftale 1 - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Udkast til kontrakt, delaftale 2-5 - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Kontraktbilag 1-7, delaftale 1 - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Kontraktbilag 1- Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Kontraktbilag 2 - Tilbudslister - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Supplerende bekendtgørelse (Pdf, 114 kb)

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 29. august 2014:

 • Rettelsesblad (Pdf, 173 kb)
 • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato udskiftet ovenfor
 • Kontraktbilag 2 - Tilbudslister - er dags dato udskiftet ovenfor

 • Publiceret: 28.07.2014.
 • Revideret: 29.08.2014.