Region Midtjylland udbyder udvikling og efterfølgende indkøb af EPJ bord til regionens hospitalsenheder.

Udbuddet vedrører udvikling og efterfølgende indkøb af EPJ borde til regionens hospitalsenheder.

Da Region Midtjylland gerne hurtigt vil i gang med at udvikle og derved afhjælpe behovet på hospitalerne gennemføres dette udbud som en annoncering efter tilbudsloven afsnit II.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Udbuddet gennemføres ligeledes som et funktionsudbud, således fokus skal være at produktet skal leve op til de efterspurgte funktioner og lovkrav, og så er det op til tilbudsgiveren at komme et bud på en løsning.

Hent udbudsmaterialet herunder:

Rettelser til udbudsmaterialet pr. 14. oktober 2014:

  • Kontraktbilag 1- Kravspecifikation (EPJ-bord siddende) - er dags dato uploaded ovenfor

  • Kontraktbilag 1- Kravspecifikation (EPJ-bord stående) - er dags dato uploades ovenfor

Spørgsmål og svar pr. 24. oktober 2014:

Spørgsmål og svar pr. 29. oktober 2014:

• Publiceret: 02.10.2014.

• Revideret: 29.10.2014.