Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af ultra lavtemperatur frysere.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på ud-bud af ultra lavtemperatur frysere.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Rammeaftalen er gældende for hele Region Midtjylland og omhandler køb af ultra lavtemperatur frysere inkl. levering, opstilling og tilslutning.

Rammeaftalen har endvidere til formål at udstyre Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i kontraktbilag 4.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2014/S 182-320873:

Spørgsmål og svar pr. 8. oktober 2014:

Spørgsmål og svar pr. 22. oktober 2014:

 

 

• Publiceret: 23.09.2014.

• Revideret: 22.10.2014