Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af varmeskabe.

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af varmeskabe.

For uddybende beskrivelse af de udbudte varer, se Kontraktbilag 1.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om varekøb i henhold til Udbudsdirektivet.

Rammeaftalen er gældende for hele Region Midtjylland og omhandler køb af varmeskabe inkl. levering og opstilling og tilslutning.

Rammeaftalen har endvidere til formål at ekvipere Det nye Universitetshospital, Aarhus med nyt udstyr i takt med dettes opførelse i perioden 2014-2019. Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital, Aarhus Sygehus er angivet i kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i kontraktbilag 4.

Hent udbudsmaterialet herunder:

EU-udbud 2014/S 049-081164:

Spørgsmål og svar samt ændringer til udbudsmaterialet pr. 26. marts 2014:

Spørgsmål og svar pr. 27. marts 2014:

Revideret udbudsmateriale pr. 9. april 2014:

  • Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation - er dags dato erstattet med nyt eksemplar ovenfor

 


  • Publiceret: 11.03.2014.
  • Revideret: 09.04.2014.