Hvis din virksomhed er leverandør til Region Midtjylland, gælder følgende regler for kontakt med regionens enheder, hospitaler og afdelinger:

  • Repræsentanter fra regionens leverandører må kun opholde sig på hospitaler, hvis de har en forudgående aftale med en navngiven medarbejder på stedet. Hvert hospital har en indkøbsfunktion, der kan være behjælpelig med at formidle kontakten.

  • Regionens medarbejder skal godkende formålet med repræsentantens besøg, og møders indhold og dagsorden bør derfor være afklaret på forhånd.

Derudover kan der være lokale retningslinjer for leverandørers ophold hos og henvendelser til de enkelte enheder, hospitaler og afdelinger i regionen. Disse retningslinjer skal i givet fald overholdes af leverandøren. Det samme gælder i forhold til krav, der i øvrigt fremgår af kontrakten.

Hvis din virksomhed ikke er leverandør i forvejen, men ønsker at blive det, så se information til virksomheder der ønsker vareaftale med Region Midtjylland.