Hvorfor skal vi have en initiativpris?

Ambitionen med Region Midtjyllands initiativpris er at hædre dygtige medarbejdere og teams overalt i Region Midtjylland, der vil gøre en forskel.

Prisen skal stimulere en stærk innovationskultur gennem gode fortællinger og løsninger, der kan spredes og understøtte forbedringer. Fokus er på at understøtte følgende grundsætninger: På patientens (borgernes) præmisser, sundhed og sammenhæng og den bedste kvalitet.

Hvem kan indstille?

Alle – ansatte, borgere, politikere – kan indstille gode løsninger til initiativprisen. Du kan også indstille dig selv!

Hvem kan jeg indstille?

Alle ansatte i Region Midtjylland kan indstilles: Enkeltpersoner, mindre teams, afdelinger og andre enheder indenfor alle Region Midtjyllands områder.

Det omfatter både hospitaler, bosteder, administrative enheder etc.  

Hvad kan man vinde?

Hovedpræmien er 25.000 kroner. Midlerne vil kunne bruges til ekstra udviklingsressourcer, herunder besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg, studiebesøg eller andre relevante initiativer. Den konkrete udmøntning vil blive aftalt mellem vinderen og priskomiteen.

Præmien vil IKKE kunne udbetales i kontanter.

Hvornår er deadline?

Der er deadline for indstillinger fredag, 1. maj 2020.

Hvordan foregår udvælgelsen?

Alle indstillinger vil blive bedømt af en priskomite bestående af fem politikere fra regionsrådet.

Priskomiteen udvælger fem initiativer, som nominereres og dermed er mulige vindere af prisen. 

Hvad er kriterierne for udvælgelse?

  • Borgeren: Løsningen skal give værdi for borgeren. Dette skal kunne måles direkte eller indirekte. Det skal i indstillingen kunne tydeliggøres, at der ved udviklingen og implementeringen af løsningen har været fokus på værdien for borgeren.
  • Sammenhæng: Løsningen medvirker til at skabe sammenhæng – det kan være på tværs af sektorer, på tværs af afdelinger, på tværs af fagligheder eller på tværs af "os og borgeren".
  • Kvalitet og effektivitet: Med løsningen skal der være stræbt mod en bedre kvalitet og effektivitet, fx bedre behandling, bedre kommunikation, bedre organisering eller bedre/mere smidige administrative procedurer.
  • Bæredygtighed: Der er stræbt mod at skabe en løsning, som er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.

Hvornår bliver prisen overrakt?

Der udvælges fem initiativer, som vil være med i opløbet. De fem nominerede offentliggøres torsdag, 20. august 2020.

Vinderen udnævnes, og prisen overrækkes på Region Midtjyllands Innovationsdag torsdag, 1. oktober 2020.

Hvad kommer der til at foregå ved overrækkelsen?

De fem udvalgte initiativer vil blive inviteret til at deltage på innovationsdagen sammen med en lang række andre projekter. Her vil deltagerne på Innovationsdagen kunne høre om initiativerne, lade sig inspirere og give nye perspektiver til dem.

Overrækkelsen af Initiativprisen vil ske i løbet af dagen. 

Hvem står bag initiativprisen?

Regionsrådet i Region Midtjylland har indstiftet prisen. Midlerne kommer fra de personalepolitiske puljer.

Priskomiteen består af:

  • Annette Roed (A)
  • Dorte West (V)
  • Lone Langballe (O)
  • Mette Valbjørn (A)
  • Nicolaj Bang (C)
Initiativprisens logo

Kontakt Lise Klarholt Busk, Koncern HR, Udvikling.

E-mail: lisbus@rm.dk

Tel. 4113 4550