Indstillet:
Sengeafsnit for Affektive lidelser A2, Regionspsykiatrien Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Et lamineret A4 ark der er ophængt på hver patientstue med billeder og beskrivende tekst til hver billede/mulighed, der illustrerer eksempler på ”PN – muligheder efter behov” under indlæggelse. Det være sig ballstick, NADA, gåtur, samtale, afspænding eller medicin. Billederne er fotografier, vi har taget af tilbuddene i afdelingen og med personalet som statister, for at gøre tilbuddene så nærværende og autentiske som muligt.

Værdien for patienterne har betydning på flere områder:

  • Dels oplever de, at deres PN medicin forbrug reduceres.
  • Der er tilbagemeldinger ift., at få rykket grænser og pludselig inviteres til at være mere aktiv medspiller i behandlingen. Det har tidligere været ”let” at bede om PN medicin uden at forholde sig til alternative muligheder.
  • Patienter, der har haft flere indlæggelser igennem årene, beskriver, at det er positivt, at fokus flyttes fra den medicinske behandling til en større nysgerrighed på det enkelte menneskes mestring.