Indstillet: 
Teamet i Det Nationale Center for Autoimmune Sygdomme, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Psoriasis, hidrosadenitis suppurativa, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, colitis ulcerosa og mb. crohn er sygdomme, som er beslægtet med hinanden. Vi har derfor samlet læger og sygeplejersker i samme klinik til at se patienten, der har min. to af ovenstående sygdomme. Til sygdommene følger også risici for en række følgesygdomme som bl.a diabetes, hjertekarsygdomme og depression.

Patienterne kan være belastet af deres sygdomme, som besværliggør deres fastholdelse til arbejdsmarkedet. Teamet består derfor også af en psykolog, diætist og socialrådgiver samt sekretærer. Vi arbejder tværfagligt om den enkelte patient, og har fokus på at optimere den medicinske behandling og hjælpe med den evt. påvirkede livskvalitet.

Med denne løsning har patienten kun ét behandlingssted. Patienten skal ikke selv give information fra den ene afdeling til den anden, og den medicinske behandling kan optimeres inden for få uger. Der tages hånd om det hele menneske, og vi hjælper patienten med at lære at leve med kronisk autoimmun sygdom.

Læs mere om løsningen her.