Indstillede: 
Annemette Tovgaard Jepsen, Irina Egede Nielsen, Trine Højfeldt Lund, Kristian Vagner Karlsen og Pia Dreyer, Intensiv

Kort beskrivelse af løsningen:
COVID-19 pandeminen vendte på få uger op og ned på sygeplejen på Intensiv. Pludselig var de pårørende forment helt eller delvis adgang på Intensivafdelingen. Både personalet på Intensiv og sygeplejerskerne i vores intensivcafe har oplevet manglende kontakt mellem patient og pårørende i forbindelse med COVID-19 som meget problematisk og meget traumatiserende for både de pårørende og patienten. For sygeplejerskerne har det ligeledes været traumatiserende at skulle afvise pårørende, og de pårørendes perspektiv og støtte har manglet i forhold til den optimale pleje og behandling af patienten. Derfor fik sygeplejerskerne i afdelingen i efteråret 2020 den idé at invitere de pårørende på digitale besøg på intensivstuen, så de pårørende kunne se patienten og intensivstuen, og patienten kunne besøge de pårørende hjemme i dagligstuen. En projektgruppe i afdelingen deltog i Region Midtjyllands projektforløb: Ledelse i digitalisering, hvor en følgegruppe bestående af interne IT-folk og private firmaer samt undervisningsforløb og coaching hjalp os med ideudvikling og den tekniske løsning. Så ret hurtigt var en digital platform etableret, så de pårørende let og hurtigt, via et sms-link på en god og sikker forbindelse, kunne få adgang til stuen med en kombination af billede og lyd. Dette gør, at det næsten er som at være der fysisk.