Indstillet:
Christian Trolle, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Formålet med No-Need-To-See forløbet er at skabe en interaktiv behandlingsvejledning (https://incidentaloma.shinyapps.io/incidentaloma/), der guider visiterende og behandlende læge i, hvilke patienter, der kan udredes per brev og hvem der skal indkaldes.

Christian Trolle, Afdelingslæge, Ph.D., har udviklet et 'No-Need-To-See forløb og implementeret det i samarbejde med det endokrinologiske Team i Hospitalsenhed Midt. Forløbende er spredt til Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital i samarbejde med de endokrinologiske teams der.

Essensen er, at alle udredes med CT-skanning og blodprøver, som er guldstandarden, men kun bliver tilbudt en lægesamtale og lægeundersøgelse, hvis disse kan ændre på konklusionen fra skanningen eller blodprøverne.

Til formålet er udviklet en digital interaktiv behandlingsvejledning, som rådgiver ud fra de blodprøver og billeddiagnostiske undersøgelser, som borgeren allerede har fået foretaget. Herved slipper borgeren for indkaldelse til en unødvendig ekstra lægeundersøgelse med der til hørende ventetid og sygdomsbekymring. Tiden til diagnose bliver kortere, da lægesamtalen ofte er en flaskehals, og patientinformationer kan gives mere standardiseret og fyldestgørende via brev.

No-Need-To-See patientforløbet bliver aktiveret ved tilfældige fund på binyren opdaget som led i anden skanning på hospitalet - for eksempel, hvis patienten er til undersøgelse for mavesmerter eller åreforkalkning omkring hjertet, som jo ikke har nogen relation til fundet på binyren. Hver enkel henvisning vurderes individuelt, men er sagen helt enkel og viser hverken CT-skanning eller blodprøver tegn på, at der er noget galt, kan vi nu give borgeren afklaring ved at kigge grundigt i dennes journal.

Vi vil gerne se de rigtige patienter, men de borgere som ikke fejler noget, vil vi ikke bekymre unødigt med nye sygdomsforløb og yderligere unødvendige undersøgelser. Ved No-Need-To-See patientforløbene opnår borgeren en hurtigere afklaring af de bifund i form af knuder på binyren, der er opdaget i forbindelse med en CT-skanning af et nærliggende organ. Borgeren oplever i mindre grad at blive sygeliggjort og får bedre og hurtigere information fra hospitalet. Samtidig får lægerne mere tid til at se de borgere, som har brug for behandling.

Læs mere om løsningen her.