Indstillet:
Safarigruppe 2, Rejsegruppe 2:
Hans Boie, Helge Mac Intyre, Karsten Kolind og Anne Marie Kjær, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
I forbindelse med organisationsudviklingsforløbet SAFARI har gruppen udarbejdet en poster, der illustrerer fire vidt forskellige afdelingers mangfoldige opgaver. Dette for at fremme forståelse og samarbejde i en travl hverdag imellem afdelingernes ledere, personale og borgere. Posteren henvender sig primært til hospitalets personale, hvor den belyser vigtigheden af tværgående samarbejde mellem afdelingerne.

Desuden har gruppen udarbejdet en poster, der primært er henvendt til borgeren. Posteren illustrer alle Regionshospitalet Randers' afdelinger med en kort beskrivelse af den enkelte afdeling.

Herved får borgeren et nemt og overskueligt overblik over Regionshospitalet Randers.