Indstillet:
Safarigruppe 6, rejsegruppe 4: Søren Lyhne, Birgitte Aborg, Liselotte Rønde Batsberg, Merete Paludan, Marianne Lauridsen Vang, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Af mange forskellige årsager bruger ansatte på hospitalerne uhensigtsmæssigt meget tid på registreringer. Udviklingen de seneste år er kun gået i retning af stigende krav til dokumentation og IT- registrering. 

I 2015 igangsatte vi som led i organisationsudviklingsforløbet ”SAFARI” vores projekt ”Afskaffelse af ikke-meningsfuld registrering på Regionshospitalet Randers”. Vi definerede registrering som meningsfuld, hvis den opfyldte ét eller flere af følgende kriterier:

1.Juridisk krav
2.Indberetning til national database
3.Økonomiske hensyn (DRG)
4.Registreringen letter arbejdsgangen.

De forventede konsekvenser af projektet var:

1. at frigive mere tid til kontakt med patienter og pårørende
2. at bidrage til ressourcebesparelser
3. at fremme de ansattes arbejdsglæde ved at komme meningsfuldheden til livs

En direkte konsekvens aF projektet har været, at mange registreringskrav er blevet slettet, og at arbejdsgange og patientforløb er blevet optimerede. Det er samtidig lykkedes at skabe en opmærksomhed hos hospitalsledelsen på problemet og at vinde opbakning til projektet bredt i organisationen. Siden er der kommet betydeligt politisk fokus på området, hvilket vi forventer vil forstærke den igangsatte, positive udvikling.