Indstillet:
Lone Hvitfeldt Poulsen
Afdeling for Blodprøver og Biokemi, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Løsningen er et sammenhængende koncept for beslutningsstøtte i behandling og egenmestring af bløderpatienter. Konceptet kombinerer nye digitale løsninger, nye arbejdsgange og ny organisering af det kliniske arbejde og har til formål at give sundhedsprofessionelle og bløderpatienter de bedste muligheder for at foretage kvalificerede individuelle valg af behandling.

Bløderpatienterne påtager sig i det daglige ansvaret for behandling i hjemmet, for monitorering og for egenomsorg.

Der er i projektet lavet en økonomisk analyse, som peger på, at der er en akkumuleret økonomisk gevinst på ca. 12. mio. kr. over en femårig periode ved at understøtte bløderbehandling med digitale løsninger, nye arbejdsgange for klinikere og bløderpatienter og ny organisering af arbejdet.

Værktøjet støtter bløderne ift. at:

  • lette deres registrering af blødninger og medicinforbrug
  • vælge og gennemføre den rette behandling i den daglige håndtering af sygdommen
  • administrere medicinen optimalt, således at patienten kan mindske risikoen for ledskader med varige mén. 
  • få mere viden og en realistisk opfattelse af fordele og ulemper ved forskellige behandlingsvalg
  • støtte dialogen mellem klinikerne og bløderpatienten, så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et samarbejde.