Indstillet:
Karen Ingerslev
Aarhus Universitetshospital/Borgerdesign Aarhus

Kort beskrivelse af løsningen:
Borgerdesign Aarhus skal afprøve samskabelse med borgerne. Det handler om at udvikle nye måder at understøtte borgernes levede liv - sammen med borgerne. Det giver mulighed for at få øje på nye hverdagsløsninger, som ikke nødvendigvis består af ydelser fra systemerne.

Borgerdesign Aarhus tager fat i problemer med udgangspunkt i de tre spor, som Aarhus-klyngen under sundhedsaftalen har besluttet sig for at arbejde med: Angst, Diabetes og overvægt samt Rygning og KOL.

Borgerdesign Aarhus er organiseret som et samarbejdsprojekt mellem tre magistratsafdelinger fra Aarhus Kommune: Sundhed og Omsorg, Sociale Forhold og Beskæftigelse og Børn og Unge OG tre aktører fra Region Midtjylland: Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital og Nære Sundhedstilbud/de praktiserende læger.