Indstillet:
Gitte Skjøttgaard, Teknisk Afdeling
Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Brandforebyggelse har til stadighed været en stor udfordring på hospitaler i regionen. Der har været anvendt mange ressourcer og ledelsesmæssigt fokus, uden at det tilsyneladende har haft den store effekt på personalets adfærd omkring brandsikkerhed.

Hver afdeling har nu en medarbejder, der er ansvarlig og har et særligt øje for den løbende vurdering og undervisning af personale ift. brand. Brandforebyggelse skal således ikke håndteres af afdelingsledelsen, som har mange andre opgaver. Medarbejderne arbejder i et brandteam og har mulighed for at rekvirere hurtig hjælp fra to brandkonsulenter ansat i Teknisk Afdeling. Brandkonsulenterne har til opgave udover at yde bistand til brandteamet at hjælpe afdleingsledelsen til at få synliggjort vigtigheden af brandsikring hos personalet samt at erhverve og vedligeholde viden på området. Brandkonsulenterne udfører ligeledes kvalitetskontrol og har kontakten til myndighederne.