Indstillet:
Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest

Kort beskrivelse af løsningen:
Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest arbejder målrettet mod at optimere patienternes ernæring og dermed bekæmpe underernæring på hospitalet. For patienterne betyder det, at de bliver hurtigere raske og er indlagt i kortere tid.

Der arbejdes med et nyt koncept for klinisk ernæring, mad og måltider, hvor alle patienter får den rigtige mad, det  vil sige  den mad som patienten har lyst til at spise på det rigtige tidspunkt, det vil sige, når patienten har lyst. Maden laves i produktionskøkkenet og kostfagligt personale færdiggør og anretter maden i a la carte køkkenerne på afdelingerne.

Ernæringsprofessionelt personale screener patienterne for ernæringsmæssig risiko og lægger en ernæringsplan. Desuden monitoreres patienternes ernæringsmæssige indtag og der handles med det samme, såfremt behovet ikke opfyldes.

Modellen er afprøvet i foråret 2016 på medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet i Holstebro, og der planlægges i øjeblikket nye afprøvninger.