Indstillet:
Endoskopisk Afsnit
Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
Et innovationsprojekt, hvor man valgte at afprøve engangsbukser til patienter til koloskopiundersøgelse. Projektet har resulteret i en forbedret patientoplevelse og en stor økonomisk besparelse.

Ved at lade patienterne delvist beholde deres eget tøj på under undersøgelsen, føler de sig ikke helt så hospitaliserede, og de føler sig heller ikke blottede, som det ofte var tilfældet med det tidligere patienttøj til koloskopipatienter. Desuden oplever patienterne god komfort i engangsbukserne.