Indstillet:
Henny Færge Rabjerg
Lungemedicinsk sengeafsnit, Regionshospitalet Holstebro

Kort beskrivelse af løsningen:
Der er på afsnittet ugentlige etiske refleksioner (15 min) i forbindelse med plejepersonalets formiddagspause. Formålet er at gøre det muligt for personalet af dele etiske problemstillinger og dilemmaer i pleje og behandling af patienter og pårørende med det formål at styrke den faglige etiske bevidsthed og refleksion. 

Alle fremmødte personaler deltager og bidrager til refleksionen, herunder også en udviklingskonsulenter, som med sine etiske kompetencer sikrer, at det etiske perspektiv fastholdes. 

Alle deltagere har tilkendegivet, at det er en rigtig god investering af prioritere de etiske refleksioner i en travl hverdag, hvor sådanne dilemmaer kan være tyngende for den enkelte. Det at få reflekteret sammen med kolleger er udviklende for sygeplejen i afsnittet og for den enkelte, og den etiske bevidsthed styrkes i relation til plejen af patienter og pårørende.