Indstillet:
Jeanette Finderup
Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Fælles beslutningstagning ved dialysevalg er et samtaleforløb, som understøttes af flere forskellige beslutningsstøtteredskaber udviklet i samarbejde med patienter, læger og sygeplejersker. De første erfaringer viser, at patienter med redskaber udviklet i fællesskab med patienterne i højere grad vælger hjemmedialyse end tidligere.

Når borgere med en kronisk sygdom bliver begrænset i deres muligheder for at leve det liv, de gerne vil, er der risiko for at de mister modet og oplever markant forringet livskvalitet. Ved at give borgerne nogle reelle valgmuligheder kan de genvinde følelsen af at være herre i eget liv - og oplevelsen af selv at kunne bestemme, hvilken behandlingsform der passer bedst til egen livsstil og kan mindske begrænsningerne ved sygdommen.