Indstillet:
Agnete Hedemann Nielsen, på vegne af Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Med en fleksibel indlæggelse kan patienter, der er kendte med specifikke kroniske sygdomme, kontakte deres specialafsnit på hospitalet 24/7 ved akut forværring.

En specialsygeplejerske fra det specialiserede afsnit besvarer opkaldet, og sammen med patienten aftales i fællesskab, hvordan situationen løses. Ofte er et godt råd tilstrækkeligt, mens det kommunale akutteam andre gange kan hjælpe patienten i eget hjem. Hvis patienten skal ses på hospitalet, sker det i et ambulant straks-tilbud og kun i sidste ende kommer indlæggelse på tale.

Resultatet af denne løsning er patienter, som bliver mindre patient i hverdagen, velvidende at de trygt kan stole på et sundhedsvæsen, som er tilgængeligt, højt specialiseret og parat, når behovet opstår.