Indstillet:
Regionssekretariatet v. Carsten Lind

Kort beskrivelse af løsningen:
Regionssekretariatet har været medvirkende til, at der er skabt øget opmærksomhed omkring informationssikkerhed både i Region Midtjylland og tværregionalt.

Effekten er, at der skabes større tryghed og tillid for borgerne omkring behandling af deres personoplysninger i forbindelse med deres møde med sundhedsvæsenet.