Indstillet:
Kommunikation
Hospitalsenhed Midt

Kort beskrivelse af løsningen:
Hospitalsenhed Midt har besluttet sig for at igangsætte projektet 'Information på patientens præmisser'.

I dag produceres patientinformation decentralt i HE Midts afdelinger og centre. En rundspørge til alle afdelinger og centre i efteråret 2015 viste, at accelererede patientforløb øger behovet for patientinformation, som medvirker til at skabe tryghed, forberede patienter og pårørende og støtte dem undervejs i det enkelte patientforløb. Bruger eller forstår patienter/pårørende ikke udleveret patientinformation, bliver de mere utrygge ved tidlig udskrivelse, de kommer uforberedte, sandsynligheden for genindlæggelser stiger osv.

En bedre patientinformation er således både på patientens præmisser og vil medvirke til effektive patientforløb med færre udgifter til genindlæggelser, aflyste operationer, utrygge patienter der ikke ønsker en hurtig udskrivelse mv.

Projektet rummer tre spor:

Spor 1: Kanaler: Hvordan formidler vi med afsæt i modtagernes formåen og adfærd?

Spor 2: Hvordan tager vi afsæt i patientens forløb frem for afsenderafdelingens behov?

Spor 3: Hvordan sikres kvalitet i digitale indkaldelser og sammenhængen til wayfinding?