Indstillet:
Hanne Meldgård Nielsen
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Kvinder med brystkræft indkaldes til gruppeundervisning i stede for individuel information forud for kemo og strålebehandling. Der opleves en bedre kvalitet for færre ressourcer.

Kvinderne får en bedre information - de hører hinandens spørgsmål og svar. Og de får en bedre forståelse for forløbet og egen behandling.