Indstillet:
Anne-Mette Iversen
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Med en kreativ og innovativ kampagne er det lykkedes Kræftafdelingen at informere og påminde patienter og pårørende om vigtigheden af egen håndhygiejne. Målinger i spritforbrug viser, at der anvendes 38% mere sprit efter kampagnen. Personalet oplever desuden tydeligt, at patienter og pårørende har fået fokus på håndhygiejne både på hospitalet og i hjemmet.

Målet med kampagnen har været at gøre det så enkelt som muligt at gøre det rigtige - og midlet har været at påminde om budskabet i situationen og ikke via en pjece, som fortæller, hvad vi skal huske at gøre om nogle timer eller om flere dage.

Håndhygiejne er et af de bedst dokumenterede, enkeltstående infektionsforebyggende tiltag, og en fokuseret indsats som denne mhp. at styrke efterlevelse af retningslinjer for håndhygiejne kan bidrage til en reduktion af infektioner, som mellem 8 og 10% af alle indlagte patienter i Danmark pådrager sig i forbindelse med indlæggelse eller behandling på et sygehus.