Indstillet:
Niels Guldager, egen praksis i Aarhus og
Marie-Louise Heine Jensen og Trine Højgaard Knudsen, Kvalitet og Lægemidler, Koncern Kvalitet

Kort beskrivelse af løsningen:
Hvordan når man ud til borgeren med vigtige budskaber om sundhed i en stadig stigende strøm af informationer, der alle konkurrerer om borgernes opmærksomhed?

Den udfordring er taget op og løst i et samarbejde mellem en praktiserende læge og Kvalitet og Lægemidler.

I 2016 har de tre opbygget et genkendeligt, animeret univers, som har formidlet sundhedsinformation om relevante emner på en letforståelig måde. Med fire kampagner om øjenbetændelse, flåtbid, feber og insektbid har de sat en ny standard for, hvordan det offentlige kan kommunikere om sundhed og sygdom både billigt og bæredygtigt.

Sigtet med kampagnerne har været at give især børnefamilierne redskaber til at håndtere bekymring, som ofte resulterer i en henvendelse til den praktiserende læge eller vagtlæge. Kampagnerne giver konkrete og letforståelige informationer om, i hvilke tilfælde man roligt kan se tiden an, og i hvilke tilfælde lægen skal kontaktes. Kampagnerne understøtter dermed også målet om ”mere sundhed for pengene”.