Indstillet:
Tine Skipper Vesterby
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Skolebørnsafsnittet Herning/Viborg

Kort beskrivelse af løsningen:
Projektet stiler mod at udvikle en informationsplatform, som fortrinsvist retter sig mod børn i alderen 10-12 år (7-13 år), som kan forventes at skulle påbegynde medicinsk behandling mod kernesymptomerne ved opmærksomhedsforstyrrelse (ADHD).

Projektet er innovativt på flere måder:
1. Man benytter crowdfunding i forbindelse med finansieringen af udviklingen af IT-platformen
2. Man spørger børnene direkte, hvad de har brug for og arbejder således med brugerinddragelse og helt på patientens præmisser
3. Man anvender elektroniske medier for at nå børnene bedst muligt.

Bl.a. undersøger man, hvilken information barnet har brug for forud for opstart med medicin for ADHD, og hvordan barnet bedst kan modtage informationen. Det bliver fx undersøgt, om man igennem elektroniske medier bedre kan nå barnet med information, som det kan bruge i praksis.