Indstillet:
Ane Azalea Gildberg
Regionspsykiatrien Horsens

Kort beskrivelse af løsningen:
I Regionspsykiatrien Horsens har vi et projekt omkring nedbringelse af antal bæltefikseringer på Akutafdelingen. Projektet går ud på:

  • at sikre viden og uddannelse på det psykiatriske område til at takle den svært normbrydende patient på en somatisk afdeling
  • at skabe tryghed samt fortrolighed blandt personalet i somatikken ved andre strategier end bæltefiksering
  • at skabe et smidigt samarbejde mellem psykiati og somatik omkring de urolige patienter der indlægges på Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens

Unødige bæltefikseringer er en indgribende foranstaltning for patienten. Samtidig udgør bæltefikseringen en sikkerhedsrisiko for både patienter og personale.

Når personalet i hhv somatik og psykiatri arbejder bedre sammen omkring patientforløbet, vil patienten også opleve et mere smidigt og fleksibelt sundhedssystem.