Indstillet:
Kathrine Melchiorsen
Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kort beskrivelse af løsningen:
Et nyt redskab til hjemmesygeplejersken, en app, der visuelt i video og step på step guide viser hjemmesygeplejersken, hvordan man skifter forbinding ved et nyrekateter.
Løsningen giver borgeren en øget tryghed, når forbindingen bandageres korrekt, og patienten undgår at skulle have genanlagt nyrekateter akut.