Indstillet:
Ulla Høegh, Mona Carøe, Birte Husted og Bodil Marie Clemensen
Patientkøkkenet og Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Kort beskrivelse af løsningen:
Formålet med initiativet har været at sikre, at borgere ikke kommer hjem til et tomt køleskab, når de udskrives fra hospitalet. Med initiativet fortsættes den gode ernæring i hjemmet, og der drages omsorg for borgeren - også efter udskrivelse. Rent praktisk tilbyder sundhedspersonalet borgerne at få en madpakke med hjem.

Det er nemt for personalet at lave madpakken. Når madvognen med frokost kommer op til afdelingen, bliver det friske smørrebrød taget fra og pakket i særligt indbydende plastbokse. Det har derfor ikke krævet ekstra ressourcer eller indførsel af nye arbejdsgange. Madpakken forlænger omsorgen for borgeren, når de udskrives fra hospitalet.

Forlænget omsorg - madpakken drager omsorg for patienter, også når de kommer hjem. Madpakken understøtter borgeren i udskrivelses processen og understøtter overgangen fra hospital til kommune.